blabasenpluss.jpg

Drop-in kontorplass

BlåbasenPLUSS er en tjeneste som bistår gründere eller hjelper deg i å gjennomføre innovasjonsprosjekt i havbruksbransjen. Tjenesten er tett på havbruksnæringa, og hjelper deg utvikle idéen din sammen med industrien. 

Hos BlåbasenPLUSS får du bistand til å teste og validere idé ut fra bransjekunnskap, videreutvikle og tilpasse design/tjeneste til markedet, og til å utvikle forretningsstrategi.

Med vårt nettverk kan vi hjelpe deg med å finne eventuelle samarbeidspartnere / investorer.

Vi tilbyr konsulenttjenester og/eller kontorplasser.

Kontakt: post@morefish.no

Når man sitter på Blåbasen kommer man tett på havbruksnæringa, noe jeg opplever har åpnet muligheter for oss og gitt et inspirerende arbeidsmiljø

Vidar Myhre, Gründer i SpillFree

spillfree_rund.jpg

Dette kan du få hjelp til

Testfasiliteter og validering

BlåbasenPLUSS har tilgang til basseng, landbasert anlegg og gjennomfører brukeruttesting.

Design og utvikling

BlåbasenPLUSS tilbyr formgiving og utvikling av produkt, tjeneste og brukergrensesnitt.

Rådgivning og finansieringshjelp

BlåbasenPLUSS kan bidra til å hente inn støtte fra virkemiddelapparatet og investorer.

Kontorplass og nettverk

13 etablerte havbruksbedrifter er samlet på Blåbasen. Du kan sitte sammen med disse.

Suksesshistorier:

tjeldbergodden_rund.jpg

Tjeldbergodden Rensefisk

Tjeldbergodden Rensefisk er i dag en bedrift med 12 ansatte som produserer rognkjeks for biologisk kontroll mot lakselus. Produksjonen skjer på Tjeldbergodden Biopark. Tjeldbergodden Rensefisk opererer et anlegg på 1500 kvadrat inklusive hus, administrasjon og produksjonshall. 

LOGO_N2.jpg

Greenshore

Greenshore betjener fiskeri- og havbruksnæringen, fartøy og anlegg. Selskapets portefølje består av en rekke ferdige produkter som er testet ut og leveres med stolthet. I tillegg skreddersyr Greenshore automasjonsløsninger og arbeider med innovasjon og ny-utvikling som løser utfordringer i havbruksnæringen.

BlåbasenPLUSS i media

Se artiklene om oss i Adressa.